Woliery ptaków ozdobnych dzikich i udomowionych, lądowych i wodnych

Goście przebywający na terenie naszego Ośrodka mogą zwiedzać woliery ptactwa ozdobnego udomowionego i dzikiego oraz wodnego które ze względu na położenie parku na terenie NATURA 2000 mają charakter edukacyjny: kury ozdobne, gołębie ozdobne i udomowione oraz kaczki i gęsi różnych ras, perlice i gołębie dzikie. Różnorodność ptactwa budzi duże zainteresowanie dzieci i dorosłych.